قیمت تولیدات صنایع غذایی تصاج  

تولیدات سنتی صنایع غذایی تصاج

 

 عسل - بادام - خامه - زعفران - روغن - شکر - وانیل - تخم مرغ

عسلی

شیر- شکر-پودر کاکائو- گلوگز- روغن نباتی- وانیل - افزودنی های مجاز

اریس دو رنگ کره ای

شیر- شکر-پودر کاکائو- گلوگز- روغن نباتی- وانیل - افزودنی های مجاز

اریس مخصوص کره ای

شیر- شکر- پسته -  پودر کاکائو- گلوگز- روغن نباتی- وانیل - افزودنی های مجاز اریس سفارشی کره ای
آرد نخود چی- روغن- وانیل پسته- افزودنی های مجاز نخود چی
گردو- شکر- گلوگز- سفیده تخم مرغ- جوهر لیمو-وانیل- افزودنی های مجاز

نوقا سفارشی

پسته- شکر- گلوگز-  سفیده تخم مرغ - جوهر لیمو -وانیل- افزودنی های مجاز

نوقا پسته ای

پسته- گردو - بادام -شکر- گلوگز-  سفیده تخم مرغ - جوهر لیمو -وانیل- افزودنی های مجاز  نوقا آجیلی

بادام - شکر- زعفران-پسته-  افزودنی های مجاز

لوز زعفرانی

شیر- شکر-پودر کاکائو- گلوگز- روغن نباتی- وانیل - افزودنی های مجاز

اریس تسبیحی

شیر- شکر-پودر کاکائو- گلوگز- روغن نباتی- وانیل - افزودنی های مجاز

اریس شطرنجی کره ای

گردو- شکر- گلوگز- سفیده تخم مرغ- جوهر لیمو-وانیل- افزودنی های مجاز

نوقا مخصوص

آرد - شکر - گردو -  تخم مرغ- روغن-جوز هندی - لیستن قطاب
گردو- شکر- گلوگز- سفیده تخم مرغ- جوهر لیمو-وانیل- زعفران- افزودنی های مجاز نوقا زعفرانی

سفیده تخم مرغ -  گردو- شکر- افزودنی های مجاز

 گردویی(پیچ انگشتی)
بادام- سفیده تخم مرغ- شکر-  پسته -  افزودنی های مجاز قرابییه بادامی
بادام شکر- هل- پسته -  افزودنی های مجاز باقلوا بادامی
     

 

 

 

 

آدرس کارخانه :  تبریز- کیلومتر 23 جاده تبریز-تهران-جاده آبیاری     تلفن  :58-6306957  فاکس :6306959