فرم اعلام اطلاعات متقاضیان نمایندگی

 

  

مشخصات :

   
الف ) حقیقی : ب) حقوقی :
  نام ونام خانوادگی : نام شرکت :
  نام پدر : نوع شرکت :
  تاریخ تولد : شماره ثبت :
  شماره شناسنامه : دارندگان حق امضاء :
  محل تولد : محل ثبت :
      تاریخ ثبت :

آدرس :

   
  دفتر :
  تلفن :
  فاکس :
  انبار :
  تلفن :
  فاکس :

نوع سیستم :

   
  عمده فروشی :
  پخش :
  هردو :
  زمینه فعالیت :
  محدوده فعالیت :
  سابقه فعالیت :

امکانات و نفرات :

 
اموال و دارائی با ذکر ارزش تقریبی آنها :
شماره حسابهای بانکی فعال متناسب با سابقه فعالیت :  
ردیف نام بانک وشعبه کد شعبه شماره حساب نام صاحب حساب سابقه فعالیت شماره تلفن های شعبه
1
2
3
   

      نمایندگی های فعال فعلی (حداقل سه مورد با ذکر شماره تماس و نام مدیران شرکت ):

ردیف نام شرکت نام علامت تجاری نام محصول میزان فروش ماهیانه مدت زمان فعالیت نام مدیر شماره تماس
1
2
3
   
مدارک مورد نیاز متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.  
نظریه :

 

 

 

 

 


 

 

 

 

HOME / PRODUCTS / REPERETATION/ PHOTO GALLERY /   CONTACT US /MAIL

 

آدرس کارخانه :  تبریز- کیلومتر 23 جاده تبریز-تهران-جاده آبیاری     تلفن  :58-6306957  فاکس :6306959