لیست قیمت تولیدات گروه صنایع غذایی تصاج  

 

وزن تقریبی به کیلو گرم

تعداد در کارتن

قیمت واحد

نوع واحد

نام کالا

ردیف

700/0

12جعبه

 26000ریال

جعبه

نوقا سفارشی

1

700/0

12جعبه

23000 ریال

جعبه

نوقا مخصوص

2

700/0

12جعبه

25000 ریا ل

جعبه

نوقا سه رنگ

3

700/0

12جعبه

 25000ریال

جعبه

نوقا پسته ا ی

4

950/0

12جعبه

 20000ریا ل

جعبه

اریس تسبیحی

5

950/0

12جعبه

 20000 ریا ل

جعبه

اریس تسبیحی دورنگ

6

1

12جعبه

 23000ریا ل

جعبه

اریس سفارشی کره ای

7

1

12جعبه

21000ریا ل

جعبه

اریس سفارشی

8

1

12جعبه

21000ریا ل

جعبه

اریس مخصوص کر ه ای

9

1

12جعبه

21000ریا ل

جعبه

اریس دو رنگ

10

1

12جعبه

 21000ریا ل

جعبه

اریس شطرنجی کر ه ای

11

 

12جعبه

 23000ریا ل

جعبه

گردویی کریستال

12

 

14جعبه

 17000ریا ل

جعبه

گردویی کریستال کوچک

13

 

 

 45000ریا ل

جعبه

گردویی جعبه ای

14

 

14جعبه

30000 ریا ل

جعبه

عسلی کریستال کوچک

15

600/0

12جعبه

 40000ریا ل

جعبه

عسلی کریستال بزرگ

16

 

 

 20000ریا ل

جعبه

نخود چی

17

800/0

 

 65000ریا ل

جعبه

لوز زعفرانی

18

800/0

 

 56000ریا ل

جعبه

باقلوا بادا می

19

 

 

 52000ریا ل

جعبه

قرابیه بادا می

20